GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHÌ
 
 
Giải Nhất: Ươm mầm di sản - Tác giả: Lê Hồng Đức (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải nhì: Nhảy lửa Pà Thẻn - Tác giả: Lê Duy Chinh (Hà Nội)
 
 
 
Giải nhì: Du lịch Lâm Bình - Tác giả: Nguyễn Mạnh Hải (Sơn La)
 
 
 
Giải nhì: Đua thuyền Kayak trên hồ Lâm Bình: Na Hang - Tác giả: Nguyễn Kỳ Nam (Hà Nội)
 
 
 
GIẢI BA
 
 
Giải ba: Điểm hẹn Lâm Bình - Tác giả: Phan Ngọc Anh (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải ba: Tre già - Măng mọc - Tác giả: Tạ Thu Hường (Hà Nội)
 
 
 
Giải ba: Hoa của bản - Tác giả: Hà Thế Đô (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải ba: Một góc hồ sinh thái Lâm Bình - Tác giả: Nguyễn Kỳ Nam (Hà Nội)
 
 
 
Giải ba: Một sớm vùng cao - Tác giả: Ngô Văn Minh (Hà Nội)
 
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
 
 
 
Giải khuyến khích: Hạ Long của xứ Tuyên - Tác giả: Lê Hồng Đức (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải khuyến khích: Quyết liệt - Tác giả: Tạ Thu Hường (Hà Nội)
 
 
 
Giải khuyến khích: Thành phố bên dòng Lô - Tác giả: Nguyễn Trọng Minh (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải khuyến khích: Camping trên đảo - Tác giả: Phan Ngọc Anh (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải khuyến khích: Xuân về trên bản Biến - Tác giả: Trần Văn Sinh (Vĩnh Phúc)
 
 
 
Giải khuyến khích: Mùa xuân Hồng Thái - Tác giả: Đào Minh Xuyên (Hà Nội)
 
 
 
Giải khuyến khích: Bức họa vùng cao - Tác giả: Hà Huy (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải khuyến khích: Bay trên mùa vàng - Tác giả: Lê Duy Chinh (Hà Nội)
 
 
 
Giải khuyến khích: Hồng Thái mùa nước đổ - Tác giả: Nguyễn Quang Chính (Tuyên Quang)
 
 
 
Giải khuyến khích: Hát then trên hồ Nà Nưa - Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường (Tuyên Quang)